Παπάκι Foundation

Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης

Ηχητική παρέμβαση βασισμένη σε συμφωνητικά κείμενα μεταξύ καλλιτεχνών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού και με ελαφρά σκωπτική διάθεση.

English, Greek

KET

Μουσική Performance