Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στον πολιτισμό: στελέχωση και καλλιτεχνική παραγωγή

Μαριάννα Στεφανίτση, Μάρθα Μιχαηλίδου, Νίκος Σουλιώτης

Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην επίδραση που ασκούν τα ιδιωτικά, μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα στο πολιτιστικό σκηνικό. Στόχος είναι η διερεύνηση της στρατηγικής των ιδρυμάτων, όπως αυτή αναδεικνύεται στον αναδυόμενο κόσμο της τέχνης μέσα στο τοπικό συγκείμενο, καθώς και η εξέταση της επιρροής που έχουν στην ανθρωπογεωγραφία των δημιουργικών επαγγελματιών και τη διαμόρφωση των καλλιτεχνικών τάσεων.

Greek

KET

Εισήγηση