Οι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης και η αστική κυριαρχία των ιδιωτικών ιδρυμάτων πολιτισμού

Δημήτριος Παπαχρήστος, Κρίστη Πετροπούλου

Μια έρευνα σχετικά με τους ανεξάρτητους χώρους τέχνης και τη σχέση τους με τις πολιτικές νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης, αλλά και τον γενικό ρόλο των μεγάλων πολιτιστικών ιδρυμάτων σε αυτή. Εστιάζοντας στον κυρίαρχο ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών μεγάλης κλίμακας, αποτιμάται η δράση των ανεξάρτητων καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών σε σχέση με το φαινόμενο.

Greek

KET

Εισήγηση