Πολιτικές των Εικόνων και Πολιτιστικά Ιδρύματα

Γιώργος Καραηλίας

Αυτή η παρουσίαση εστιάζει στη σύμπλεξη διαφορετικών «διατάξεων» μιας ιδιαίτερα γνωστής εικόνας του Γιάννη Μπεχράκη (αποϊστορικοποιημένη φωτοδημοσιογραφία, πολιτιστικά-καλλιτεχνικά φεστιβάλ και πολιτική επικοινωνία) με τα «ιδιωτικά ιδρύματα πολιτισμού». Θεωρεί τα τελευταία ως την ιδιαίτερη «συνθήκη» εμφάνισης αυτής της σύμπλεξης, που στην περίπτωση της εικόνας αυτής διέφυγε της κριτικής ακόμα και των αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ.

Greek

KET

Εισήγηση