Ο καθημερινός τόπος μέσα από το πλαίσιο κατάκτησης της σύγχρονης πόλης από τις πρακτικές του κεφαλαίου. Η περίπτωση της πολιτιστικής ατζέντας της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών

Αναστασία Χρηστάκη

Στόχος της παρουσίασης είναι η διερεύνηση των καθημερινών τόπων και της εικόνας της πόλης, μέσα από την παρατήρηση της έντονης υφαρπαγής κοινωνικών δομών και χώρων από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Επικεντρώνεται στον λόγο και το περιεχόμενο της ατζέντας της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Διερευνώνται τα νοήματα που προσδίδονται στον καθημερινό τόπο, υπό το πρίσμα του πώς η σύγχρονη πόλη αποτελεί επενδυτικό πεδίο.

Greek

KET

Εισήγηση