Ανώνυμες Κριτικές

Ανώνυμες Κριτικές

Έκθεση των αποτελεσμάτων του διαδικτυακού εργαστηρίου αλληλοβοήθειας «Ανώνυμες Κριτικές», που φιλοξενήθηκε απο το TWIXTlab και σχεδιάστηκε ειδικά για άτομα εθισμένα στη θεσμική κριτική της τέχνης. Μέσω των εργαλείων που αναπτύξαμε από κοινού, αναζητήσαμε θεραπευτικές διόδους για την ισότιμη επιβίωσή μας μέσα στον κόσμο της τέχνης, ως υποκείμενα που θεωρούν ότι η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 11/12-13/12, 18:00-22:00

Greek

or.artspace

Έκθεση