Το παραστατικό ως εργαλείο διεκδίκησης

ReCompulsive Behaviours

Σε αυτή τη διάλεξη ανταλλαγής, οι ReCompulsive Behaviours μάς προσκαλούν να επικεντρωθούμε στην επαναπροσέγγιση των επιτελεστικών πρακτικών ως μέσο αναδυόμενων μορφών αντίστασης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλογιστούν και να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες και να διερευνήσουν τα πιθανά προβλήματα και τις δυνατότητες που σχετίζονται με αυτές τις επιτελεστικές χειρονομίες ως εργαλεία πολιτικής διεκδίκησης και εκ νέου οικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

English, Greek

KET

Διάλεξη Ανταλλαγής