Συγκλό και Συγκλονιστικό: Φάσεις της καλλιτεχνικής πράξης και η καλλιτεχνική πράξη ως «φάση»

Κωστής Ζουλιάτης, Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης

Οι Κωστής Ζουλιάτης (μουσικός, ερευνητής) και Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης (μουσικός, φιλόλογος) συζητούν για τους όρους με τους οποίους προτείνεται και προσλαμβάνεται το ιδρυματικό θέαμα, την «προτζεκτοποίηση» της καλλιτεχνικής πράξης και την αποσύνδεση της τέχνης από τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συντεταγμένες της.

Greek

KET

Συζήτηση