Προσωρινό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

Αθηνά Γεωργία Κουμελά

Το Προσωρινό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο είναι ένα εγχείρημα το οποίο, χρησιμοποιώντας τη φαντασία ως μέσο, επιχειρεί να υποσκάψει την έννοια του ιδρύματος τέχνης, αφήνοντας να φανεί ότι κάθε ινστιτούτο είναι ή θα μπορούσε να είναι εν μέρει φανταστικό. Φτιαγμένο χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση φαντασίας, ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στα ιδανικά που το ίδιο έχει θέσει.

Greek

Academia Romantica

Eγκατάσταση & Διάλεξη